Bireysel Terapi

“PSİKOTERAPİ KONUŞMA TEDAVİSİDİR.” – Sigmund FREUD

Psikoterapi kişinin, duygularını, düşüncelerini, tutumlarını, konuyla ilgili kişisel geçmişlerini, davranış ve diğer insanlarla olan ilişkilerini inceleyen sosyal bir uygulamadır. Uzman bir terapistin yardımıyla, hayatın zorluk ve sıkıntılarıyla baş edebilme yeteneğinin geliştirilmesidir.

Psikoterapi, psikolojik sorunlar, psikososyal ve psikosomatik şikayetlerin üstesinden gelmeyi hedefler. Bireyde tutum ve davranış değişiklikleri, öz farkındalık, gelişim ve olgunlaşmayı sağlar.

Bireylerin kendi iç dünyalarında yaşadıkları çatışmalar, günlük hayatını zorlaştıran düşünce duygular, hayatında tekrar eden yaşam döngüleri, bireyin psikoterapiye olan ihtiyacının sinyalidirler. Tabi ki her bireyde sorunların kaynağı farklı nedenlere farklı süreçlere dayandığı için psikoterapi süreci de bireye göre şekillenmektedir. Bireysel psikoterapinin daha derinlemesine irdelenen süreci kapsadığı söylenebilir. Kişileri psikoterapiye getiren temel başlıkları ele alacak olursak;

 • Kaygı, endişeler
 • Geçmiş yaşantı ve travmalar
 • Boşanma, ayrılık, göç
 • Kaza, yas
 • Depresyon
 • Bağımlılıklar (madde, alkol, sigara vb.)
 • Obsesyonlar / takıntılar
 • Saldırganlık ve öfke kontrol problemleri
 • Yabancılaşma duygusu
 • Varoluşsal krizler
 • Özgüven eksikliği
 • Fobiler / Sosyal fobi
 • Eş ve aile anlaşmazlıkları
 • Yakınlık korkusu
 • Bağlanma problemleri
 • Yakınlık ve cinsellik
 • İletişim sorunları
 • Uyku bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Kronik yorgunluk
 • Kendini keşfetme/tanıma

Kurumumuz bünyesindeki bireysel psikolojik danışmalık ve bireysel psikoterapi hizmetleri etik ilkeler doğrultusunda, gizlilik ve gönüllülük esasına dayanarak geniş psikolojik değerlendirme sürecini kapsamaktadır.

Call Now ButtonHEMEN BİLGİ AL!